Agenda

Momenteel hebben we samen met de kerk van Driesum, Wouterswoude uitgesproken dat we gaan onderzoeken en beide als doel hebben om samen als één kerk verder te gaan.

Diensten gaan we zoals in de ‘tab kerkdiensten’ aangegeven staan houden op de aangegeven locaties. bv morgen dienst in Dokkum en middag dienst in Wouterswoude. Per maand is er een wisseling.